شکار و طبیعت و اسلحه
بهترین وبلاگ برای آموزش شکارچیان 
قالب وبلاگ

چگونگى تهيه اسكلت حيوانات مهره دار

 

در اينجا روش تهيه اسكلت حيوانات مهره دار، جهت مطالعه علمی و همچنين نگهداری در موزه شرح داده می شود. تهيه چنين اسكلتی با تهيه اسكلت هايی كه جنبه نمايشی دارند كاملا متفاوت است. در تهيه اين نوع اسكلت ها بايد دقت نمود كه هيچ نوع صدمه ای اعم از شكستگی ، بريدگی يا ايجاد سوراخ يا فقدان قسمتی از اعضا نظير دندان و غيره در هنگام جوشاندن استخوان ها پيش نيايد. اگر مايل به تهيه اسكلتی هستيد كه از لحاظ علمی حائز اهميت باشد بايد موارد زير را مراعات نمائيد:

 

يك دفترچه يادداشت جهت ثبت اطلاعات بدست آمده تهيه نموده و هر نمونه را شماره گذاری نمائيد. برای اين كار از عدد يك شروع كنيد مواظب باشيد هرگز شماره ها مخلوط يا تكرار نگردند. هر اسكلت را جداگانه تهيه خشك و نگهداری كنيد

طرز تهيه:

 

بعد از اندازه گيری و بررسی علمی ، پوست حيوان را با دقت جدا نموده و چنانچه مايل به مطالعه و نگهداری پوست نيز می باشيد همان شماره را بر روی پوست نصب كنيد. گوشت را از استخوان جدا كنيد ليكن مواظب باشيد زردپی های اطراف مفاصل قطع نگردند. جهت سهولت دقت شود كه سر و پا ها از قسمت های ديگر بدن جدا شوند ، اما مواظب باشيد كه هيچ كدام از استخوان ها نشكنند. بايستی توجه كرد كه گاهی اوقات استخوان های كوچكی در داخل گوشت و قاعده زبان موجود است و همچنين استخوان های شانه و ترقوه بوسيله گوشت پوشيده شده اند كه بايد با دقت جدا شوند.

 

از طريق سوراخ مهره اطلس ، مغز را از جمجمه خارج نموده و جهت جدا كردن مغز از جمجمه های كوچكتر ميتوان از يك سرنگ زير جلدی استفاده كرد ، بدين ترتيب كه سرنگ را از آب پر كرده و بعد سوزن سرنگ را بدقت به داخل انتهای مغز فرو كنيد ، سپس به آرامی آب سرنگ را بداخل جمجمه در زير مغز خالی نمائيد بدين ترتيب مغز از جمجمه جدا می شود. همچنين برای خارج نمودن مغز از جمجمه های بزرگ می توان از يك قطعه چوب نازك و مسطح استفاده نمود. دقت شود كه اين كار باعث گستگی و تخريب ساختمان داخلی جمجمه نگردد.

 

سپس اسكلت را داخل يك ظرف آب قرار داده و به مدت 24 ساعت نگاه داريد تا خون داخل آن خارج گردد. در هوای سرد می بايست استخوان را به مدت بيشتری در آب نگه داشته و با افزودن كمی آمونياك به داخل آب عمل را تسريع نمود. بعد از خارج شدن خون اسكلت را در آب خالص گذاشته و حرارت دهيد و حرارت آب را تا زير نقطه جوش با لا ببريد ( البته زمان لازم برای حرارت دادن اسكلت ها نسبت به اندازه آنها می تواند از 2 تا 60 دقيقه متغير باشد. ) سپس شعله زير ظرف را خاموش نموده و كمی آمونياك اضافه كنيد و پس از چند دقيقه اسكلت را خارج نموده و گوشتهای چسبيده به استخوان را جدا كنيد. ( برای محافظت از دستهای خود از دستگش های لاستيكی استفاده نمائيد. )

استخوان ها را تميز نموده و با دقت آنها را روی يك صفحه تميز قرار داده تا خشك شوند ، از آنها مراقبت نموده تا مفقود نگردند و از دسترس بچه ها و حيوانات دور نگاه داريد

بعد از اينكه استخوان ها خشك شدند با مركب شماره گذاری كنيد. همان شماره نمونه را برای تمام استخوان های اسكلت تكرار  كنيد.

تهيه و بكار بردن Dermestid beetles ( حشرات گوشتخوار )

 

روش ديگری كه اغلب موزه های بزرگ تاريخ طبيعی بكار می برند اينست كه بجای پختن و جوشاندن كه اغلب باعث ضايع شدن استخوان جمجمه می گردد از حشرات گوشتخوار استفاده می گردد.

 

پوست حيوان را با دقت جدا كنيد ، سعی می شود كه استخوان های كوچك موجود در دم و پا حفظ گردند. اعضای داخلی را خارج كنيد. به آرامی جمجمه را از بدن جدا كرده و مغز را با سرنگ محتوی آب بشوئيد سپس جمجه را شماره گذاری نموده و مواظب استخوان های ظريف و شكننده جمجمه باشيد.

همچنين گوشت های زائد پشت و پاهای حيوان را جدا نموده وشماره گذاری نمائيد.

 

با دقت اسكلت را طوری پيچيده كه دم و پاها در كنار هم قرار گيرد. بعد اسكلت و جمجمه را در سايه و مكان خنكی قرا ر داده تا خشك شود. وچناچنچه لازم باشد می توان آن را در محلی دور از دسترس كودكان و حيوانات و مورچه ها آويزان نمود. بعد از يك يا دو روز كه اسكلت خشك شد آن را در يك ظرف فلزی در بسته كه دارای تهويه باشد قرار دهيد. در اين موقع از حشرات گوشتخواری به نام سوسك قالی carpet beetles كه به طور طبيعی در لاشه حيوانات يافت می شوند استفاده می گردند. اين حشرات به رنگ های سفيد و سياه و قهوه ای ديده شده اند و طول آنها به يك سانتی متر مي رسد. ظرف محتوای اسكلت و حشره را در تاريكی و دور از نور خورشيد قرار دهيد . يك گروه سالم از اين حشره می تواند به سرعت يك اسكلت كوچك را تميز كند.

بعد از آنكه حشرات كار خود را انجام دادند ، استخوان ها را خارج نموده و اسكلت را در ظرف محتوی آمونياك قرار دهيد سپس به آرامی گوشت ها و مواد زائد روی استخوانها را جدا نموده و پس از خشك شدن استخوان بطور انفرادی آنها را شماره گذاری كنيد. 

طرز تهيه مخصوص ، جهت اسكلت پرندگان

 

استخوان های پرندگان بسيار ظريف و شكننده هستند. شما بايد با به كار بردن روشهای مختلف از انهدام اسكلت جلوگيری نمائيد.

قبل از شروع با دقت پرها را بكنيد ، قسمت های داخلی بدن را بيرون آورده و گوشت بدن پرنده را از استخوان جدا نمائيد ، مواظب باشد استخوان های كوچك نزديك به انتهای بالها گم نشود.

 

روش شماره يك : با دقت بال ها پا ها و جمجمه را جدا سازيد ، گردن ، پشت و استخوان های لگن را به حال خود بگذاريد. سپس تمام قسمت های اسكلت پرنده را در درون محلول آب كه در آن آمونياك اضافه شده به مدت چند ساعت قرار داده تا خون خارج شده و پوشش های روی استخوان نرمتر گردند. سپس اسكلت را در يك ظرف آب قرار داده و حرارت را تا زير نقطه جوش برسانيد و مدتی بعد حرارت را قطع نموده و بگذاريد تا آب سرد شود.

سيمی را از داخل سوراخ مهره های پشت عبور داده تا تمام مهره ها در همان محل طبيعی خود قرار گرفته و جابجا نشوند ، سپس با اسكالپل ، پنس و قيچی كوچك به آرامی استخوان ها را تميز كنيد.

در هنگام كار مواظب باشيد كه محلول آمونياك گرم با پوست يا چشم شما تماس پيدا نكند.

 

روش شماره دو: با دقت بال ها ، پا ها و جمجمه را جدا سازيد ، گردن ، پشت ، سينه و استخوان های لگن را به حال خود بگذاريد. سپس تمام قسمت های اسكلت پرنده را درون محلول آب كه درآن آمونياك اضافه شده به مدت چند ساعت قرار داده و حرارت را تا زير نقطه جوش رسانيده و اسكلت را در يك ظرف آمونياك خالص قرار داده تا باف های اضافی تبديل به ماده ژلاتينی گردند. سپس سيمی را از داخل سوراخ مهره های پشت عبور داده تا تمام مهره ها در همان محل طبيعی خود قرار گرفته و جابجا نشوند. در اين موقع ميتوان بافت های باقيمانده را به آسانی با دست جدا كرد ، توجه داشته باشيد كه برای اين عمل حتما بايد دستكش مخصوص پلاستيكی بدست كرده باشيد. بهتر است در هنگام تميز كردن استخوان آنها را در زير شير آب جاری گرفته تا آب به طور آرام از روی آن عبور كند.

 

روش شماره سه : قسمت های مختلف اسكلت را طبق روشهای 1 و 2 جدا نسازيد. بلكه بوسيله يك سيم فلزی از قسمت ستون پشتی البته سرتاسر آن عبور داده تا كليد قسمت ها را در جای خود نگهدارد. سپس لاشه پرنده را بمدت3 الی 5 دقيقه درآب ، با مقدار كمی دترژانت از قبيل پودر تايد بجوشانيد و لاشه را در يك ظرف آب بمدت 4 تا 7 روز نگهداشته بطوريكه سرپوش ظرف بطور آزاد روی آن قرار گيرد. در پايان اين مدت محتوی ظرف را در يك آبكش خالی نمائيد  تا استخوان های كوچك محفوظ گردند. گوشت های ژله مانند روی استخوان را بشوئيد. سپس استخوان را دوباره برای مدت 3 تا 5 دقيقه بجوشانيد البته در يك ظرف آب كه در آن مقدار كمی پودر صابون ريخته شده باشد ، با اين عمل كليه گوشت ها و بافت های باقيمانده روی استخوان جدا شده و بوی بد استخوان نيز از بين ميرود.

هر روشی را كه شما بكار ميبريد مستلزم اين است كه اسكلت تميز شده را بكناری گذارده تا خشك شود و سپس استخوان ها را همان طوريكه قبلا گفته شد بطور انفرادی شماره گذاری نمائيد.

طرز تهيه مخصوص جهت اسكلت مار

 

استخوان های مار معمولا كوچك و نازك و ظريف هستند ، بعلاوه استخوان های جمجمه مار بيديگر چسبيده شده اند اما پوست روی جمجمه جدا ليكن بسيار نزديك به استخوان قرار گرفته است. هنگاميكه مبادرت به كندن پوست مار مينمائيداين موضوع بسيار مهم به نظر مي رسد. برای كندن پوست مار احتياج به يك قيچی نوك تيز داريد. سرتاسر شكم از انتهای دم تا زير چانه را ببريد ، مواظب استخوان های كوچك و نازك دم و همچنين دنده ها و استخوان های نازك پشت باشيد. پوست را از گوشت بوسيله انگشتان خود جدا سازيد واين عمل را از دم مار شروع نموده و به آهستگی تا قسمت سر ادامه دهيد ، در هنگاميكه پوست سر مار را جدا مينمائيد خيلی مواظب باشيد كه پس از جدا كردن پوست ، تمام اعضای داخلی حيوان را خارج كنيد. سپس ماهيچه طويل پشت مار را بيرون آوريد و به آرامی سر را از گردن جدا سازيد ولی فك ها را از جمجمه جدا نكنيد. جمجمه و اسكلت را در يك ظرف شيشه ای كه سر آن محكم باشد بگذاريد بگذاريد و آن را در يك ظرف لعابی كه آمونياك غليظ به آن اضافه شده است قرار دهيد ، و بگذاريد اسكلت برای چندين روز خيس بخورد ، بعد از آنكه كاملا خيس خورد ، يك سيم ضخيم فلزی از ميان ستون پشتی حيوان عبور داده تا تمام قسمت های انفرادی بهم مربوط شوند ، سپس می توان بوسيله اسكالپل ، پنس و قيچی گوشت های نرم شده را جدا نمود. شما ممكن است مجبور باشد ساعت ها جهت پاك كردن يك اسكلت مار وقت صرف نمائيد. اگر چنانچه در بين عمل مجبور به ترك كار شديد اسكلت را درون ظرف آمونياك بازگردانيد. جمجمه واسكلت تميز شده را در مكانی محفوظ گذارده تا خشك شود. و مطمئن شويد كسی دست به استخوان ها نزند. و پس از جمجمه ، فك ها و استخوان ها كاملا خشك شدند ، جمجه ، فك ها و استخوان های بزرگ را شماره گذاری كنيد.

انبار ذخيره اسكلت های تميز شده

 

استخوان های تميز شده ای را كه آماده برای مطالعات علمی ميباشند می توانيد در جعبه های معمولی شيرنی قرار دهيد. و چون استخوان ها جدا از هم هستند شما می توانيد اكثر اسكلت ها را در جعبه فوق با اندازه  های مختلف قرار دهيد . و با دقت و ظرافت شماره و علائم نمونه ها و اطلاعات جمع آوری شده را بر روی درب جعبه ياداشت نمائيد. مواظب باشيد كه هرگز استخوان های نمونه های مختلف را با هم مخلوط نسازيد. و مطمئن شويد كه نمره های روی استخوان ها با اطلاعات دفترچه يادداشتتان و نوشته های روی درب جعبه مطابقت دارند. جعبه اسكلت ذخيره شده را در يك محل سرد و مطمئن از قرار دهيد.

 

 

[ چهارشنبه بیستم آذر 1387 ] [ 11:8 ] [ سعید قمریان ] [ ]

مناطق حفاظت شده   

 

منطقه حفاظت شده كوير مركزي :

منطقه حفاظت شده كوير در 23/51 الي 04/53 طول شرقي و 17/34 الي 12/35 عرض شمالي ودر استان سمنان واقع شده است .مساحت آن 247508 هكتار مي باشد.

منطقه حفاظت شده تندوره :

منطقه حفاظت شده تندوره در شمال خراسان در موقعيت 32/58 تا 48/58 طول شرقي و 15/37 الي 35/37 عرض شمالي واقع شده است .مساحت آن 9250 هكتار مي باشد.

منطقه حفاظت شده مراكان :

منطقه حفاظت شده مراكان در استان آذربايجان غربي واقع شده و مساحت آن در حدود102966 هكتارميباشد.

منطقه حفاظت شده تنگه صياد :

منطقه حفاظت شده تنگه صياد در استان چهارمحال و بختياري بين 05/32 الي 20/32 عرض شمالي و 55/50 الي 10/51 طول شرقي واقع شده است.مساحت آن 22852 هكتارمي باشد.

منطقه حفاظت شده البرز مركزي :

اين منطقه درمجاورت و شمال تهران بزرگ بين استانهاي مازندران و تهران و در محدوده شهرستانهاي تهران ,شميرانات كرج ,چالوس ,نوشهر ونور و بين 51 تا 36/51 طول شرقي و 45/35 تا 35/36 عرض شمالي واقع شده است. مساحت آن 410790 هكتار مي باشد.

منطقه حفاظت شده بهرام گور:

منطقه حفاظت شده بهرام گور در استان فارس و در موقعيت جغرافيايي 29 تا 43/29 عرض شمالي و21/54 تا 21/52 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 408000 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: قيچ ,‌ درمنه ,‌ كلاه ميرحسن ,‌كاروان كش ,‌ اسپند , بادام وحشي و بنه.

جانوران : قوچ و ميش,كل و بز, گورخر, پلنگ ,‌جبير,‌ هوبره و ‌بزمجه .

منطقه حفاظت شده گاندو(باهوكلات) :

منطقه حفاظت شده گاندو دراستان سيستان و بلوچستان و در 8 كيلومتري چابهاردر طول جغرافيايي 30/61 و عرض جغرافيايي 45/25 واقع شده است. مساحت آن 459462 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: شامل حرا ,‌چش ,‌ كنار و‌ كهور مي باشد.

جانوران : خانواده كلمبيده ,‌پليكان خاكستري و تمساح .

منطقه حفاظت شده هرمد :

منطقه حفاظت شده هرمددر استان فارس بين 15/27 تا 45/27 عرض شمالي و 42/54 تا 27/55 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 207961 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: سرو كوهي(ارس),زيتون , بنه (پسته وحشي), بادام وحشي , كهور,‌آكاسيا ,‌كنار,‌ قيچ , گون ,‌ استبرق,‌ درمنه و‌كلاه ميرحسن .

پستانداران: قوچ لارستان ,قوچ و ميش ,‌ كل و بز,‌ پلنگ ,‌جبير ,‌گرگ,‌گراز ,‌شغال ,‌روباه ,‌ تشي,‌خرگوش و ‌گربه وحشي .

پرندگان : كبك,‌ تيهو,‌ هوبره ,‌ كوكر,‌ نوعي كبوتر ,‌ قمري ,‌ جغد,‌ بادخورك ,‌ هدهد,‌ انواع عقابها ولاشخورها.

خزندگان : مارجعفري ,‌تير مار,‌ مار شاخدار,‌ يله مار,‌ قمچه مار,‌ مار پلنگي ,‌مارشتري و‌مار قطايي.

منطقه حفاظت شده تالاب هامون :

منطقه حفاظت شده تالاب هامون در استان سيستان و بلوچستان بين30/30 تا 31 عرض جغرافيايي و 61 تا 30/61 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن 293030 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گز, ني, لويي و جگن .

پستانداران: گربه وحشي و گرگ.

پرندگان : پليكان پا خاكستري و سفيد ,‌انواع اردكها,‌فلامينگو, درنا و انواع آبچليكها ,‌ گيلانشاه بال سفيد,‌ عقاب , سارگپه و شاهين .

خزندگان : مارمولكها,‌سوسمارها و مارها.

منطقه حفاظت شده كالمند :

منطقه حفاظت شده كالمند در حوزه شهرستان مهريز در استان يزد و در موقعيت جغرافيايي بين 35/31 تا 05/31 عرض شمالي و 14/55 تا 20/54 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 232326 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: قيچ , اسكنبيل,‌ درمنه شور ,‌ اشنان ,‌ تاغ ,‌ گون .

پستانداران : آهو,‌ جبير ,‌ كل و بز ,‌ قوچ و ميش ,‌ پلنگ و يوزپلنگ.

منطقه حفاظت شده اشترانكوه :

منطقه حفاظت شده اشترانكوه در استان لرستان 28/33 تا 12/33 عرض شمالي و 25/49 تا 58/48 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 98250 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گون, درمنه, چوبك , آويشن و كلاه مير حسن .

پستانداران: كل و بز , قوچ و ميش , خرس قهوه اي ,‌پلنگ ,‌ گربه جنگلي ,گرگ,‌شغال و روباه.

منطقه حفاظت شده انگوران :

منطقه حفاظت شده انگوران در استان زنجان بين 39 عرض شمالي و 45/47 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 92318 هكتار مي باشد.

پستانداران: قوچ وميش ارمني , كل وبز,‌ خرس قهوه اي ,‌روباه و آهو.

منطقه حفاظت شده دنا :

منطقه حفاظت شده دنا در استان كهكيلويه و بوير احمد بين09/51 تا36/31 عرض جغرافيايي و 61 تا 30/61 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن 92967 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گز, ني, لويي و جگن .

پستانداران: گربه وحشي و گرگ.

پرندگان : پليكان پا خاكستري و سفيد ,‌انواع اردكها,‌فلامينگو, درنا و انواع آبچليكها ,‌ گيلانشاه بال سفيد,‌ عقاب , سارگپه و شاهين .

خزندگان : مارمولكها,‌سوسمارها و مارها.

منطقه حفاظت شده حرا :

منطقه حفاظت شده حرا در تنگه خوران بين جزيره قشم و سواحل بندر خمير در محدوده استان هرمزگان بين37 تا 40/36 عرض شمالي و 52/55 تا 21/55 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 86738 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: حرا ,‌ آكاسيا ,‌ كهور و برخي گونه هاي جلبك قهوه اي .

پرندگان : اگرتها ,‌ حواصيلها ,‌ سليم ها,‌ پرستوها ,‌ اردكها,‌ مرگوس سينه سرخ ,‌ عقاب دم سفيد و سنقرتالابي .

خزندگان : لاك پشت سبز.

منطقه حفاظت شده هفتاد قله :

منطقه حفاظت شده هفتاد قله در 25 كيلومتري شمال شرقي اراك و بين شهرستانهاي اراك , محلات و خمين در 55/33 تا 18/34 عرض شمالي و 57/49 تا 32/50 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 97407 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: كاسني, نعناع, شب بو, تنگرس,‌ نسترن ,‌ لرك, فرفيون و اسپند .

پستانداران: كل و بز ,‌قوچ و ميش ,‌ پلنگ , كفتار, شغال,‌ گرگ , گوركن, خرگوش , ‌تشي و‌ روباه .

پرندگان : كبك ,‌ تيهو,‌ بلدرچين ,‌باقرقره , كبوتر چاهي , كبوتر كوهي ,‌ عقاب طلايي ,‌ سارگپه , هما, كركس ,‌دال ,‌شاهين , بحري , ليل ‌,‌ بوتيمار و حواصيل .

خزندگان : چند نوع افعي, مارآبي و لاك پشت .

منطقه حفاظت شده بيجار :

منطقه حفاظت شده بيجار دراستان كردستان و در موقعيت 36 تا 73/36 عرض شمالي و 25/47 تا 53/47 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 31612 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: درختچه بادام كوهي ,‌گون , درمنه ,‌ آويشن ,‌بابونه ,‌بومادران و‌كاكوتي.

پستانداران: قوچ و ميش ارمني , رودك ,‌ خارپشت و جرد ايراني .

منطقه حفاظت شده ارسباران :

منطقه حفاظت شده ارسباران در استان آذربايجان شرقي بين50/38 تا 58/38 عرض شمالي و 50/46 تا 55/47 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن80255 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط,‌ممرز,‌ كركو, افرا ,‌ سرخدار, ارس,‌ انار وحشي,‌ سياه تلو,‌زغال اخته , فوربها و گراسها .

پستانداران: كل و بز,‌ خرس قهوه اي ,‌پلنگ , سياه گوش , روباه ,‌شغال ,‌گرگ ,‌ تشي,‌ خرگوش و جربيل.

پرندگان : سياه خروس,‌ قرقاول , عقاب طلايي ,‌ بحري , بالابان,‌دليجه و‌سارگپه .

خزندگان : لو‌س مار,‌گونه مار.

منطقه حفاظت شده سفيدكوه :

منطقه حفاظت شده سفيدكوه در استان لرستان بين18/48 تا 43/47 عرض طول شرقي و 49/33 تا 29/33 عرض شرقي واقع شده است. مساحت آن 71477 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط ,‌ارژن,‌ كيكم ,‌انجير وحشي,‌ زالزالك ,‌آلبالوي وحشي,‌گلابي وحشي,‌ بنه ,‌ گون ,‌درمنه, چوبك و آويشن.

پستانداران: كل و بز,‌ قوچ و ميش ,‌خرس قهوه اي , پلنگ ,‌گراز و گرگ.

منطقه حفاظت شده سبز كوه :

منطقه حفاظت شده سبز كوه در استان چهارمحال و بختياري بين27/31 تا 52/31 عرض شمالي و20/50 تا 09/51 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 54291 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط,‌گلخونك ,‌پسته وحشي, آلبالوي وحشي,‌ارس,‌بادام وحشي,‌ ارژن , زالزالك ,‌گرامينه ,‌لگومينوز.

پستانداران: كل و بز,‌قوچ و ميش,‌پلنگ,‌ خرس قهوه اي ,‌ خوك وحشي,‌تشي ,‌ خرگوش ,‌گرگ وشغال.

پرندگان : كبك دري, تيهوپرندگان شكاري .

منطقه حفاظت شده پرور :

منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان بين06/35 تا 53/35 عرض شمالي و 19/53 تا 47/53 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 66626هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ارس, مايمرز, بنه(پسته وحشي),آنقوزه, گون,‌ باريجه,بلوط,‌راش,‌ممرز,‌گلابي,آويشن‌ و زرشك .

پستانداران: مرال,‌شوكا,‌ پلنگ و يوزپلنگ وخرس قهوه اي.

پرندگان : كبك دري,‌هوبره و‌تيهو.

منطقه حفاظت شده ارژن :

منطقه حفاظت شده ارژن دراستان فارس بين30/29 عرض شمالي و 52 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 59784 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ني, جگن,بوريا,كوشيا,‌درختان بلوط,‌بادام ,‌ زالزالك و داغداغان .

پستانداران: گربه وحشي و گرگ.

پرندگان : اردك سرسبز,‌خوتكا, نوك پهن,‌آنقوت ,‌گيلار,‌فيلوش,‌چنگر, يلوه آبي,‌حواصيلها ,‌ اگرتها,‌اكراس,‌اكراس سياه ,‌طاووسك,‌پليكان خاكستري ,‌ اردك مرمري ,اردك سرسفيد,‌عقاب شاهي ,‌اردك سرسفيد,‌فلامينگو,د‌رنا,كفچه نوك و‌ كاكايي سرسياه.

منطقه حفاظت شده جاجرود :

منطقه حفاظت شده جاجرود در استان تهران بين47/35 تا 31/35 عرض شمالي و 57/51 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 55077 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: خارشتر,گز, تاغ,اسكنبيل, كاروانكش, جغجغه,گون, درمنه, زالزالك ,‌ گوجه وحشي,‌زرشك وانجير .

پستانداران: كل وبز,‌قوچ و ميش,‌آهو,‌پلنگ ,‌خوك,‌كاراكال و‌سياه گوش.

پرندگان : كبك,تيهو,‌باقرقره و‌اردك سرسبز.

منطقه حفاظت شده بيستون :

منطقه حفاظت شده بيستون در استان كرمانشاه بين30/34 عرض شمالي و 50/46 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در 54950 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط, آلبالو وحشي,‌ زالزالك ,‌گلابي وحشي و بنه .

پستانداران: كل وبز, گرگ,‌پلنگ ‌وگوركن.

منطقه حفاظت شده مند :

منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر بين5/27 تا 10/28 عرض شمالي و 15/51 تا 6/51 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 49951 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: حرا, گز و‌ كهور.

پرندگان : گيلانشاه خالدار و هوبره .

منطقه حفاظت شده حله :

منطقه حفاظت شده حله در استان بوشهر بين4/29 تا 17/29 عرض شمالي و 30/50 تا 15/55 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن در 44708 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ني و نخل مرداب.

پرندگان : پليكان پا خاكستري ,اردك مرمري , گيلانشاه خالدار,‌ درنا, انواع مرغابي سانان,‌ اگرتها,‌حواصيلها,‌كاكاييها و پرستوهاي دريايي .

منطقه حفاظت شده قر خود :

منطقه حفاظت شده قره خود در شمال غربي استان خراسان بين31/37 تا 20/37 عرض شمالي و 40/56 تا 09/56 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 43778 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ارس ,‌ كركو,‌ گوجه وحشي, زالزالك, گلابي, گردو,زبان گنجشك,‌زرشك ,‌ گون و درمنه .

پستانداران: قوچ ميش اوريال, كل و بز‌, پلنگ ,‌گرگ ,‌گراز,‌خرس قهوه اي,آهو, كفتار,‌ روباه ,‌شغال,‌خرگوش,‌تشي, انواع گربه هاي وحشي,‌سمور و‌سنجاب ‌.

پرندگان : كبك ,‌ تيهو,‌سياه سينه ,‌انواع كبوتر و‌ انواع پرندگان شكاري.

منطقه حفاظت شده ليسار :

منطقه حفاظت شده ليسار در استان گيلان بين57/37 تا 03/38 عرض جغرافيايي و 61 تا 30/61 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن در حدود 31044هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: راش ,‌ ممرز,‌خرمالو,‌بلوط,‌تمشك ,‌ توسكا,‌آزاد و شمشاد.

پستانداران: شوكا,‌خرس قهوه اي ,‌گراز,‌خرگوش,‌مرال ,‌كل و بز.

پرندگان : قرقاول و كبك دري.

  منطقه حفاظت شده جهان نما :

منطقه حفاظت شده جهانما در استان گلستان بين42/36 عرض شمالي و 12/54 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در حدود 38403 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: جامعه سرخدار و ارس.

پستانداران: پلنگ ,‌مرال,‌خرس قهوه اي ,‌ گرگ و شوكا.

منطقه حفاظت شده ساريگل :

منطقه حفاظت شده ساريگل در استان خراسان بين36/57 تا 47/57 طول شرقي و 55/36 تا 08/37 عرض شمالي واقع شده است. مساحت آن 21250 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: كاسني‌چتريان ,‌ گرامينه ,‌ نعناعيان ,‌ روزاسه ,‌ لگومينوز,‌گاوزبانان ,‌پامچال,‌اسفنجيان ,ارس,‌كركو,‌سنجد,‌زرشك,‌بيد و گردو.

پستانداران: قوچ و ميش اوريال,‌كل و بز,‌پلنگ, گربه وحشي ,گرگ,‌سمور سنگي,‌روباه ,‌كفتار,‌شغال,‌گراز,‌خرگوش,‌تشي,‌خارپشت و سنجاب زميني.

پرندگان : كبك , تيهو,‌‌انواع كركو, بلدرچين ,‌دال ,‌ سنقر,‌بالابان ,‌شاهين ,‌ ليل و دليجه.

خزندگان : مارجعفري,‌افعي سياه ,‌كفچه مار خراساني ,‌ تيرمار,‌ يله مار,‌ آلوس و لوس مار.

منطقه حفاظت شده ورجين :

منطقه حفاظت شده ورجين در استان تهران بين48/35 تا 04/36 عرض شمالي و 32/51 تا 51/44 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 26861هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: سرو كوهي,‌بادام وحشي,‌بنه (پسته وحشي),‌بوته هاي گون و باريجه.

پستانداران: كل و بز,قوچ و ميش, البرز مركزي و ‌روباه ( معمولي).

منطقه حفاظت شده گنو :

منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان بين18/27 تا 19/27 عرض شمالي و 18/56 تا 56/55 طول شمالي واقع شده است. مساحت آن 44598 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: آكاسيا, پرخ,‌گيشدر,استبرق,‌كنار,‌كهور, ژيمنوكارپوس,كيكم ,‌ بنه ,‌بادام و قيچ.

پستانداران: جبير,‌قوچ و ميش,‌ بز,‌ پازن,گرگ وكفتار.

پرندگان : كركس, تيهو و‌كبك.

آبزيان : نوعي ماهي آفاينوس گينوئيس.

منطقه حفاظت شده ناي بند :

منطقه حفاظت شده ناي بند در استان بوشهر بين13/27 تا 12/27 عرض شمالي و 34/52 تا 51/25 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 16920 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: كنار, كهور,‌استبرق,‌بادام كوهي, انجير معابد و حرا.

پستانداران: كل وبز,‌جبير,‌جيرفتي ,‌تيهو و ‌هوبره .

پرندگان : حواصيل خاكستري .

منطقه حفاظت شده سرايي

منطقه حفاظت شده سرايي در استان خراسان بين52/37 تا 41/37 عرض شمالي و 13/58 تا 51/57 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 15895 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: اورس ,‌زرشك,‌گون ,‌ گوجه وحشي,‌درمنه و‌ كلاه ميرحسن.

پستانداران: قوچ و ميش اوريال ,‌ كل و بز,‌پلنگ,‌گربه وحشي,‌گراز, گرگ,‌روباه ,‌ شعال ,‌كفتار,‌تشي و سمور.

پرندگان : تيهو,‌ عقاب,‌باز, سارگپه ,‌كوركور,‌قرقي,‌دليجه, كركس,‌زرده پره ,‌چكاوك,‌باقرقره و سهره.

منطقه حفاظت شده سالوك :

منطقه حفاظت شده سالوك در استان خراسان بين15/37 تا 07/37 عرض شمالي و 17/57 تا 03/57 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 11670 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ارس,‌زرشك ,‌ افدرا,‌گوجه وحشي,‌درمنه ,‌گون و كلاه ميرحسن.

پستانداران: آهو, گرگ,‌ قوچ وميش, كل وبز, پلنگ,‌كفتار, روباه ,‌خوك وحشي, شغال ,تشي, خرگوش, سمور, سنجاب زميني وگوركن .

پرندگان : كوكر,چكاوك, كبك,‌تيهو,‌باقرقره ,‌سسك و ‌جغد .

منطقه حفاظت شده لشگر در :

منطقه حفاظت شده لشگر در در استان همدان بين48/49 طول جغرافيايي و 17/34 عرض جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن 16071 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گون, كنگر,‌آويشن‌ ,‌ فرفيون ,‌بادام وحشي,‌نسترن وحشي,‌ جو,‌ گندم ,‌گردو و سيب.

پستانداران: قوچ و ميش,‌گراز,‌ روباه و گرگ.

منطقه حفاظت شده دز:

منطقه حفاظت شده دز در استان خوزستان بين57/32 الي 36/31 عرض شمالي و 32/48 الي 10/48 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 17533 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: پده,گز, سريم, بنگله, علف مار و تمشك .

پستانداران: گوزن زرد, كفتار,‌ گرگ و گراز.

منطقه حفاظت شده كرخه :

منطقه حفاظت شده كرخه در استان خوزستان بين40/31 عرض شمالي و 25/48 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در 13995 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گز, پده ,‌جاز و سريم.

پستانداران : گوزن زرد ايراني ,‌گرگ ,‌ روباه , گربه جنگلي , خدنگ ,‌شغال ,‌ كفتار ,‌ تشي ,‌شنگ ,‌گراز و انواع پرندگان و جوندگان.

منطقه حفاظت شده فارور :

منطقه حفاظت شده فاروردر استان هرمزگان بين20/26 الي 15/26 عرض شمالي و 33/54 الي 31/54 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در3080 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: آكاسيا ,‌ كهور و كنار .

پستانداران: جبير.

پرندگان : بلبل خرما,‌ زرد پره سرزيتوني ,‌ چك چك و دليجه.

منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ :

منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ايلام بين30/33 الي 50/33 عرض شمالي و 15/46 الي 40/46 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 29146 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط , بنه,‌ كيكم,‌ زالزالك ,‌ بادام كوهي ,‌ داغداغان .

پستانداران: كل,‌بز,‌ گراز,‌خرس قهوه اي ,‌ پلنگ,‌كفتار,‌ تشي,‌ گرگ, روباه,‌ شغال .

منطقه حفاظت شده باشگل :

منطقه حفاظت شده باشگل در استان قزوين بين14/36 الي 3/36 عرض شمالي و 28/49 الي 43/49 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 25190 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بروموس ها و گونها ,‌بومادران ,‌ كلاه ميرحسن و‌شيرين بيان .

پستانداران: گرگ,روباه معمولي,شغال, گراز, خرگوش و آهو.

پرندگان : كبك ,تيهو,‌ كوكر,‌ جغد و‌ بلدرچين .

منطقه حفاظت شده سرخ آباد :

منطقه حفاظت شده سرخ آباد در استان زنجان بين14/36 الي 3/36 عرض شمالي و 28/49 الي 43/49 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در120010 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: اورس ,گردو,‌ بلوط,‌سياه تلو,‌ بنه ,‌ زالزالك,‌ گون , آويشن‌,‌درمنه و باريجه .

پستانداران: آهو, كل و بز‌, خوك وحشي‌ ,‌ كفتار‌, تشي و خرس قهوه اي.

پرندگان : كبك و كبك دري .

آبزيان: كپور‌,‌سيم ,‌اسپله.

منطقه حفاظت شده بيدوييه :

منطقه حفاظت شده بيدوييه در استان كرمان بين35/56 طول شرقي و 15/30 عرض شمالي واقع شده است. مساحت آن 168033 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: درمنه ,‌ فرفيون ,‌ قيچ,‌ گز, گون, بنه,‌ بلوط,‌ آلبالو وحشي‌ و ارژن .

پستانداران: آهو,‌ كل وبز‌, قوچ و ميش‌, كاراكال و يوزپلنگ.

پرندگان : ‌دليجه , تيهو,‌ جيرفتي و‌ هوبره.

منطقه حفاظت شده بافق :

منطقه حفاظت شده بافق در استان يزد بين45/31 الي 12/31 عرض شمالي و 40/55 الي 50/55 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 88527 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: سرو كوهي,‌ كلاه ميرحسن,‌ بادام كوهي,‌بنه ,‌قيچ,‌تاغ و چوبك .

پستانداران: كل و بز,‌ قوچ وميش,‌آهو,‌ جبير,‌ گرگ و شغال.

پرندگان : هوبره ,‌زاغ بور,‌ دليجه, سارگپه و تيهو.

خزندگان : كورمار و مارجعفري.

منطقه حفاظت شده ميان جنگل فسا :

منطقه حفاظت شده ميانجنگل فسا در استان فارس بين 14/29 الي 57/ 28عرض شمالي و 16/53 شرقي واقع شده است. مساحت آن 56528 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: پسته وحشي,‌بادام كوهي,‌ارژن,‌كيكم,‌ اورس و زالزالك .

پستانداران: كل و بز‌ ,‌ آهو,‌ پلنگ,‌ گرگ,‌ گربه وحشي,‌قوچ و ميش.

پرندگان : بلدرچين‌ , كبك,‌تيهو و هوبره .

منطقه حفاظت شده كوه خيزوسرخ :

منطقه حفاظت شده كوه خيزوسرخ در استان كهكيلويه و بويراحمد بين25/30 الي 42/30 عرض شمالي و 22/50 الي 39/50 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 36234 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط,بادام كوهي,‌بنه,‌ ارژن,‌كنار,زالزالك, سرو كوهي,‌آلبالو وحشي,‌گون,‌كنگر,‌ شيرين بيان, كاسني و‌آتريپلكس .

پستانداران: كل و بز,‌ قوچ و ميش, كفتار,‌ روباه و گرگ.

پرندگان : كركس,‌ دليجه,‌ جغد,‌سبز قبا,‌شاهين و بلبل .

خزندگان : افعي جعفري,‌ افعي شاخدار و انواع مارمولك ,‌سوسمار و سمندرمعمولي.

منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان :

منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان در استان فارس بين48/51 طول شرقي و 31/29 عرض شمالي واقع شده است. مساحت آن 59784 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ني, لويي, تيزك آبي,‌ خارشتر, يونجه زرد,‌ پنيرك و جگن .

پرندگان : انواع حواصيل, اگرتها,‌ غازها,‌قوها,‌ ‌كشيم ها ,چنگرها ,‌پليكان پا خاكستري,‌‌اكراس سياه ,‌ گاوچرانك,‌ اردك سرسري و ‌كفچه نوك‌ .

آبزيان: شانه, زردك,‌سرخو و مارماهي.

منطقه حفاظت شده حرای خوران :

منطقه حفاظت شده حرای خوران در استان هرمزگان بين45/26 عرض جغرافيايي و40/55 طول جغرافيايي واقع شده است. مساحت آن 2518 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: گز, ني, لويي و جگن .

پستانداران: گربه وحشي و گرگ.

پرندگان : ‌مرغابي ها ,اگرتها,‌‌مرغابي ها, سليم خرچنگ خور,‌ پرستوي دريايي,‌‌ حواصيل هندي ,عقاب دم سفيد وحو‌اصيل بزرگ .

خزندگان : لاك پشت ‌سبز.

منطقه حفاظت شده سياه كشيم :

منطقه حفاظت شده سياه كشيم در استان گيلان بين17/49 تا 25/49 طول شرقي و 22/37 تا 27/37 عرض شمالي واقع شده است. مساحت آن 4114 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ني, سه كوله خيز,‌ آزولا و ‌سيم واش .

پرندگان : چنگر طاووسك .

 

 

[ چهارشنبه بیستم آذر 1387 ] [ 11:4 ] [ سعید قمریان ] [ ]

ضوابط ، استانداردها و شرايط فني احداث باشگاه تيراندازي ورزشي

  مقدمه :

 ضوابط و استاندارهاي كلي و شرايط فني مذكور در اين دفترچه، از كتاب "قوانين اساسي، قواعد و مقررات فدراسيون بين المللي ورزش تيراندازي ISSF" استخراج گرديده و منحصراً براي در اختيار گذاردن اطلاعات كلي جهت برآوردهاي اوليه فضا و تجهيزات براي احداث ميادين و سالنهاي تيراندازي تدارک ديده شده است. لذا بطور موكد توصيه مي شود متقاضيان احداث سالنها و ميادين تيراندازي مفاد كتاب مذكور را بطور دقيق مطالعه و مورد توجه قرار دهند.

 

رشته هاي ورزشي تيراندازي :

باشگاههاي ورزشي  و ورزشگاههائي كه به ورزش تيراندازي مي پردازند با عنايت به تنوع رشته هاي اين ورزش مي توانند در يك يا مجموعه اي  از رشته هاي زير ين فعال گردند. قابل ذكر است كه اين تقسيم بندي حسب نوع سالن يا ميدان انجام شده است:

 

الف: رشته هاي تفنگ و تپانچه بادي 10 متر.

ب:   رشته هاي تفنگ خفيف (سه وضعيت) و تپانچه آزاد 50 متر.

پ:   رشته هاي تپانچه خفيف (سه رشته) 25 متر.

ت:   رشته هاي تراپ و اسكيت.

 

توضيح ضروري: سالنهاي تيراندازي 10 متر بايد بطور كامل مسقف باشند. در ميادين 50 و 25 متر محل استقرار تيراندازان بايد در برابر آفتاب، باد و باران حفاظت شده باشد. ميادين تراپ و اسكيت در فضاي باز احداث مي گردند.

 

فضاي لازم براي احداث ميادين و سالنها:

ابعاد و اندازه هاي استاندارد براي احداث ميادين و سالنهاي تيراندازي، در واقع در آنچه كه مستند به مقررات فدراسيون بين المللي ورزش تيراندازي (ISSF)  رعايت آنها الزامي است؛ به شرح زير مي باشد:

الف : فضاي باز ميادين:

ميدان 50 متر بايد حداقل 45 متر فضاي باز داشته باشد.

ميدان 25 متر بايد حداقل 5/12 متر فضاي باز داشته باشد.

تبصره: در صورت ضرورت (موارد قانوني و شرايط جوي) مي توان ميدانهاي 25 و 50 متر را در فضاي بسته ايجاد كرد.

ب: محلهاي ضروري: در هر سالن يا ميدان لازم است محلهاي زير پيش بيني گردد:

(1) فضاي كافي در پشت مواضع آتش (حداقل 2 متر) براي داوران و مسئولين ميدان.

تبصره: موضع آتش محلي است که تيراندازان در آن محل مستقر ميگردند.

(2) محل مناسب براي تماشاگران (حداقل 5 متر) در پشت محل استقرار داوران و مسئولين ميدان.

اين محل بايد بوسيله يك حفاظ مناسب از محل استقرار داوران جدا شود.

 

پ: فضاهاي تسهيلاتي: براي هر مجموعه يا ميدان و يا سالن لازم است موارد زير در نظر گرفته شود :

سرپناه براي محافظت تيراندازان و مسئولين مسابقات در مقابل باد و باران و آفتاب.

 اطاقهاي مناسب براي تيم ها جهت استراحت، تعويض لباس، نگهداري مهمات و سلاح.

 اطاقهائي براي مسئولان سالن يا ميدان، داوران، مربيان، روزنامه نگاران و روابط عمومي.

 محل مناسب جهت كنترل سلاح و تجهيزات و تعميرگاه سلاح.

 تاسيسات بهداشتي و رفاهي.

 محل مناسب به عنوان درمانگاه و محل استقرار پزشک.

 

 ابعاد و اندازه هاي اصلي سالنها و ميادين هدفهاي ثابت:

توجه: ابعاد و اندازه هاي مذكور در اين بخش منحصراً جهت برآورد سطح مورد نياز است. علاوه بر آن پلانهاي استقراري به عنوان نمونه هائي جهت تفهيم بيشتر اين ابعاد ضميمه مي باشد.

الف: سالن 10 متر: فاصله بين مركز سكوهاي تيراندازي تا هدف، 10 متر با تغييرات باضافه و منهاي 5 سانتي متر. موضع آتش به ابعاد عرض 1 متر و عمق 5/2 متر.

ب: ميدان 25 متر: فاصله بين مركز سكوهاي تيراندازي تا هدف، 25 متر با تغييرات باضافه و منهاي 10 سانتي متر. موضع آتش به ابعاد 5/1 متر عرض و 5/2 متر عمق.

ج : ميدان 50 متر: فاصله بين مركز سكوهاي تيراندازي تا هدف، 50 متر با تغييرات باضافه و منهاي 20 سانتي متر . موضع آتش به ابعاد 6/1 متر عرض و 5/2 متر عمق.

تبصره: عرض سالنها و ميادين مذكور بستگي به اندازه خطوط تيراندازي دارد ولي در هر حال با حداقل تعداد خطوط تيراندازي ابعاد مشروحه زير در نظر گرفته شده است.

الف: ابعاد يك سالن 10متر 6 خطه با احتساب كليه نيازها: عرض 6 متر و طول 20 متر

ب: ابعاد يك دهنه 5 خطه سالن 25 متر با احتساب كليه نيازها: عرض 5/7 متر و طول 30 متر

پ: ابعاد يك ميدان 50 متر 6 خطه با احتساب كليه نيازها: عرض 10 متر و طول 60 متر

 

ابعاد و اندازه هاي اصلي ميادين هدفهاي پروازي:

بر اساس مقررات، زمين هاي مسابقات و تمرينات رشته هدفهاي پروازي مختصات و مشخصات ويژه اي دارند که با  توجه به سه خصوصيت تعيين شده اند.

خصوصيت اول: ورزشي مانندتير اندازي براساس رويت هدف شكل مي گيرد و چنين زمينهايي در نيمكره شمالي بايد رو به شمال ساخته شوند.

خصوصيت دوم: زمين بايد به نحوي انتخاب گردد كه شليک فشنگ ها براي انسان و جانوران خطري ايجاد نكند.

خصوصيت سوم: اين ورزش در هواي آزاد انجام مي شود. انتخاب زمين در مكان هايي كه داراي شرايط جوي متغير و يا باد خيزي شديد هستند استفاده از آن را محدود مي سازد.

مقدرا زمين وابستگي زيادي به عوارض موجود در آن دارد.

همانطور كه ملاحظه مي شود حداقل فضاي مورد نياز براي ايجاد يک ميدان تراپ، تراپ دوتايي و اسكيت المپيك در يك زمين بدون عارضه طبيعي، نيم دايره أي به شعاع 270 متر است. در قاعده اين نيم دايره كه از شرق به غرب كشيده شده است نواري به عرض حداقل 40 متر براي عبور و مرور و همچنين محل استقرار تماشاگران مورد نياز است. با اين ترتيب مساحت زمين مورد نياز براي ايجاد يك ميدان تركيبي 5/16 هكتار، براي ايجاد 2 ميدان تركيبي 5/23 هكتار براي ايجاد 3 ميدان تركيبي 31 هكتار برآورد مي گردد. به جدول زير توجه نماييد.

   

مساحت ميادين تيراندازي

مساحت محدوده پرواز اهداف

مساحت زمين

تعداد ميادين

رديف

800 متر مربع

6/1 هكتار

5/16 هكتار

يك ميدان

1

1600 متر مربع

88/2 هكتار

5/23 هكتار

دو ميدان

2

2400 متر مربع

4 هكتار

31 هكتار

سه ميدان

3

 

به جز مساحت محدوده پرواز اهداف و محل احداث ميادين در مابقي سطح مي تواند با كاشت درخت يا ايجاد درياچه و يا ساير تاسيسات سازگار پوشيده شود. محدوده پرواز اهداف بايد عاري از هر گونه عوارض، درخت و تاسيسات باشد. با توجه به انرژي كم ساچمه هاي شليك شده از تفنگهاي مخصوص تيراندازي به اهداف پروازي، ايجاد سالن هاي تيراندازي مربوط به ساير رشته ها در صورت رعايت نكات اوليه حفاظتي در ساير قسمتهاي زمين بلامانع خواهد بود.

وسايل و ادوات لازم:

بسته به نوع رشته تيراندازي، ضروري است سلاح و تجهيزات مورد نياز هر رشته تامين گردد. البته تعداد آنها بستگي به تعداد خطوط ميادين و سالنها دارد. لذا در اين مورد فقط به نوع سلاح و تجهيزاتي كه لازم است اشــاره مي شود.

الف: رشته تفنگ بادي 10 متر

 تفنگ ورزشي بادي كاليبر 5/4 با تجهيزات مربوطه

 هدف كش مخصوص سالن 10 متر (نقاله أي، تعويض كننده و يا الكترونيكي)

هدف مربوط به تفنگ بادي (تكي و نواري)

ساچمه 5/4

ب: رشته تپانچه بادي 10 متر

تپانچه بادي كاليبر 5/4 با تجهيزات مربوطه

هدف كش مخصوص سالن 10 متر (نقاله أي، تعويض كننده و الكترونيكي)

ساچمه 5/4

هدف مربوط به تپانچه بادي

پ: رشته تفنگ ورزشي خفيف

تفنگ ورزشي كاليبر 22 با تجهيزات مربوطه

هدف كش مخصوص ميدان 50 متر (نقاله أي، تعويض كننده و الكترونيكي)

هدف مربوط به تيراندازي با تفنگ خفيف

فشنگ تفنگ كاليبر 22

ت: رشته تپانچه ورزشي آزاد

تپانچه ورزشي كاليبر 22 با تجهيزات مربوطه

هدف كش مخصوص ميدان 50 متر (نقاله أي، تعويض كننده و الكترونيكي)

هدف مربوط به تپانچه آزاد

فشنگ تپانچه كاليبر 22

ث: رشته تپانچه ورزشي خفيف

تپانچه ورزشي كاليبر 22 (مخصوص بانوان) يا 32 با تجهيزات مربوطه

نگهدارنده هاي هدفهاي مخصوص تيراندازي سنتر فاير، استاندارد و راپيد فاير 

هدفهاي مخصوص هر يك از موارد مذكور

فشنگ تپانچه ورزشي كاليبرهاي 22 يا 32

ج: رشته هاي تراپ و اسكيت

تفنگ بدون خان ساچمه زني کوچکتر از گيج 12 براي تراپ يا اسكيت

دستگاههاي پرتاب كننده هدف

بشقابكهاي پرتابي

فشنگ ساچمه اي گيج 12، 24 گرمي از انواع نمره 5/7 براي تراپ و نمره 5/9 براي اسكيت

 

[ چهارشنبه بیستم آذر 1387 ] [ 10:57 ] [ سعید قمریان ] [ ]
مقررات ورود و خروج انواع سلاح و مهمات شكاري مسافرين و توريستهاي خارجي شكارچي مربوط به مصوبات مورخه ۱۵/۱۱/۸۰ و ۲۶/۱۰/۸۳ كميسيون مركزي نظارت بر سلاح و مهمات شوراي امنيت كشور مبني بر تعيين ضوابط ترخيص سلاح و مهمات شكارچيان توريست

http://www.irica.gov.ir/Persian/Static/StView.aspx?ID=3015


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم شهریور 1385 ] [ 12:53 ] [ سعید قمریان ] [ ]
مطلبی در مورد انواع فشنگ های گلوله زنی دیدم که ظاهرا به نظرم کامل آمد

مرجع : Rifleman

مروري بر شناسائي فشنگهاي گلوله زنی

چگونه يك كاليبر را از روي نام آن بشناسيم ؟

يكي از مهمترين چيزهايي كه علا قه مندان سلاحهاي گلوله زني بايد بدانند روشهاي شناسايي فشنگهاي مختلف از روي نام ، ظاهر وعلائم حك شده بر ته پوكه آنهاست.  بارها اسامي مانند  62/7  يا 7 ميليمتر   45 يا 270 را شنيده ايم .  اين اعداد معاني خاصي دارند كه توضيح خواهم داد  اما در برگيرنده مشخصات كامل يك فشنگ نمي باشند . اگر  كاليبر فشنگي 62/7 است يعني كه فاصله خان با خان روبرويي در داخل لوله ۷ و62 صدم ميليمتر ميباشد  كه در سيستم آمريكايي 30 صدم يا 300 هزارم اينچ ناميده ميشود ولي مسئله اينجاست كه اين مشخصه كافي نيست چرا كه گلوله فوق مي تواند  بر روي انواع و اقسام پوكه ها با مشخصات بسيار بسيار متفاوت كه در حقيقت ماهيت اصلي يك فشنگ  را مشخص ميكنند نصب شود . پس نميتوان مشخصات كامل يك فشنگ را فقط از كاليبر آن فهميد . نكته جالب توجه اين است كه حتي در برخي موارد قطر گلوله هاي آنها نيز با هم فرق دارد  ولي همگي كاليبر 30 يا 300 يا 62/7 ناميده ميشوند .حدود 1700 نوع فشنگ مختلف تا امروز به بازار عرضه شده . براي شناسايي  بسياري از آنها ميتوان روش خاصي را بكارگرفت ولي به دليل وجود استثناء ها و تنوع زياد  آشنايي با جزئيات كامل آنها زمان زيادي نياز دارد .  در اين مقاله سعي من بر اين است كه بطور مختصر روشهاي متداول نامگذاري فشنگها را توضيح بدهم تا بتوانيد فشنگها را از روي نامشا ن تا حدودي شناسايي كنيد . اگر ميگم " تا حدودي " باور كنيد اغراق نميكنم . آشنايي با آنها سالها به طول مي انجامد . بعضي از اين روشها ديگر استفاده نميشوند و قطعا  ما هرگز سر و كا رمان  با آن فشنگها هم نخواهد افتاد ولي شايد دانستن آن براي علاقه مندان خالي از لطف نباشد .در قسمت دوم بحث شناسايي فشنگهاي گلوله زني به شما خواهم گفت كه چطور از ظاهر آنها پي به مشخصاتشان ببريد .   قبل از شروع لازم است كه توجه شما رابه چند نكته مهم جلب كنم :1 -  اكثر اوقات فشنگها به دليل استفاده در كشورها ي مختلف ، مقاصد متفاوت  و روشهاي گوناگون نامگذاري بيش از يك نام دارند . برای مثال فشنگي بنام  ۷/۷ ميليمتر Nagant وجود دارد كه چندين اسم دارد  :


ادامه مطلب
[ دوشنبه ششم شهریور 1385 ] [ 13:19 ] [ سعید قمریان ] [ ]
[ پنجشنبه دوم شهریور 1385 ] [ 12:29 ] [ سعید قمریان ] [ ]

 
005406.jpg
 

گونهsus scrofa :
خانواده: خوك ها
SUIDAE
راسته: زوج سمان (سم شكافته
ARTIODACTYLA (
رده
Mammalia:
همان خوك وحشي است. جثه بزرگ و گردني كوتاه و كلفت دارد. چشم ها ريز، پوزه دراز و استوانه اي شكل است كه در نوك نعلبكي مانند آن سوراخ هاي بيني قرار دارند. دندان هاي نيش در نرها رشد بسيار زيادي كرده اند ولي در ماده ها بسيار كوتاه ترند. موها بلند و زبر به رنگ قهوه اي تا خاكستري اند. موهاي بچه ها نرم و با نوارهاي زرد و قهوه اي در ناحيه پشت و پهلوها است. گراز چهار انگشت در هر پا (دو تا بزرگ و دو تا كوچك در پشت ساق) و معده دو قسمتي دارد. طول سر و تنه ۱۰۰ تا ۱۸۰ سانتي متر و وزن بين ۵۰ تا ۳۰۰ كيلوگرم است. در اكثر زيستگاه  ها زندگي مي كند. مناطق پرآب با پوشش گياهي بلند را ترجيح مي دهد. در اكثر مناطق كشور مشاهده مي شود. همه چيز خوارند، اما مواد گياهي را ترجيح مي دهند.


دشمنان طبيعي زيادي مثل پلنگ، خرس، گرگ و سياه گوش دارد و نسبت به بيماري ها نيز حساس است، ولي به علت تطابق با محيط هاي مختلف، استفاده از مواد غذايي متنوع، قدرت استتار خوب، تعداد زياد بچه و نيز عدم شكار و استفاده از گوشت و پوست حرام شده آن، خطري جدي نسلشان را تهديد نمي كند. در بسياري از مناطق به دليل تخريب زيستگاه و شكار بي رويه، جمعيت آنها بسيار تقليل يافته و يا منقرض شده است.
از نظر اكولوژيك عملا حيوان مفيدي است، چون علاوه بر مخلوط كردن خاك جنگلي با استفاده از دندان هاي نيش خوراك بعضي از حيوانات ديگر را در دسترس قرار مي دهد. اين عمل در رويش گياهان نيز سودمند است و از طرف ديگر باعث خروج حشرات مضر از زير خاك و اغلب، نابودي آنها در فصل سرما مي شود. مي توان گفت كه گراز جنگلبان خوبي است.

 

005409.jpg


[ چهارشنبه یکم شهریور 1385 ] [ 9:0 ] [ سعید قمریان ] [ ]
 

هوبره

مشخصات : 62 سانتيمتر است . اين پرنده از ميش مرغ كوچكتر و از زنگوله بال بزرگتر است از لحاظ ظاهري به بوقلمون ماده شباهت دارد . گردن و دم خرمايي رنگش دراز است . نر و ماده در تمام فصول از روي دسته پر هاي سياه و سفيد بلندي كه در طرفين گردن آنها آويزان است،كاكل كوتاه سياه و سفيد و چشمهاي درشت تشخيص داده مي شود . سطح پشتي اين پرنده قهوه اي خاكي كمرنگ با خطوط موج دار فراوان ، سطح شكمي آن سفيد و ناحيه ي گلويش خاكستري كم رنگ است . در پرواز پشت و پوشپرهاي بال به رنگ خاكي يكدست به نظر مي آيد ، شاهپرهاي سياه بال داراي يك قسمت سفيد رنگ در قاعده ي شاهپرهاي نخستين مي باشد، ولي مقدار آن از سفيدي بالهاي (( زنگوله بال)) و ((ميش مرغ)) بسيار كمتر است . آهسته بال ميزند . بال هايش دراز و باريك است .

 

زيستگاه: دشت هاي باير و خشك مناطق بياباني و نيمه بياباني . در مزارع هم ممكن است ديده شود .

 

پراكندگي : نيمه مهاجر و نسبتا فراوان است .

 

[ یکشنبه پانزدهم مرداد 1385 ] [ 7:48 ] [ سعید قمریان ] [ ]

 

یا كريم

مشخصات : 27 سانتيمتر . تفاوتش با ((قمري معمولي))در اين است كه دمش دراز تر به نظر مي آيد و سطح پشتي آن قهوه اي خاكي كمرنگ و يكدست است . در پشت گردن يك نيم طوق سياه دارد . از زير، سفيدي نيمه ي انتهايي دم سياهش به شناخت آن كمك مي كند و از رو ، دم بسته ي آن با بقيه ي سطح پشتي همرنگ است . سر و سطح شكمي آن كمرنگ تر و خاكستري رنگ تر است با جلاي صورتي شرابي به خصوص در ناحيه ي سينه . سياهي شاهپر هاي نخستين با بقيه ي پروبال آن تضاد خاصي دارد . چشم هايش قرمز رنگ است .

 

زيستگاه : بيشتر در شهر ها و مناطق روستايي ديده ميشود . آشيانه اش را معمولا روي درخت ها و گاهي در ساختمان ها مي سازد .

 

پراكندگي : بومي و فراوان است .   

[ یکشنبه پانزدهم مرداد 1385 ] [ 7:24 ] [ سعید قمریان ] [ ]

 

بوتيمار

مشخصات : 75 سانتيمتر . يك پرنده باتلاقي بزرگ ، قهوه اي رنگ و حواصيل شكل با بدني پر خط و خال ، كه پاهاي بزرگ سبز رنگ و صداي مشخصي دارد . موقع احساس خطر بي حركت مي ايستد و سر و منقار خود را به طرز خاصي  عمودي نگه مي دارد . به حالت قوز كرده ، در حالي كه سر خود را پايين گرفته است راه مي رود. آهسته و به دشواري پرواز مي كند و پس از اوج گرفتن گردن خود را جمع مي كند . بال هاي گرد و پهن آن داراي راهراه سياه و قهوه اي است كه در پرواز به خوبي مشخص است . تك زي است و اغلب خود را از انظار پنهان مي كند . معمولا در نور كم غروب يا صبح خيلي زود فعال است و طي روز در نيزار ها پنهان مي شود  . ممكن است با نابالغ (( حواصيل شب )) كه خيلي كوچكتر است ودر سطح پشتي خالدار است اشتباه شود .

 

زیستگاه:نيزارهاي انبوه، باتلاق ها، مانداب ها،و ساحل در ياچه ها . در بين ني ها آشيانه مي سازد .

 پراكندگي : زمستان نسبتا فراوان است . در سال هاي پر باران به تعداد فراوان در سيستان زادو ولد مي كند. امكان دارد در سواحل درياي خزر ،فارس و خوزستان نيز زادو ولد كند .

 

 

[ شنبه چهاردهم مرداد 1385 ] [ 12:15 ] [ سعید قمریان ] [ ]
 

 

كبك چيل

مشخصات : 30 سانتيمتر . اين پرنده مانند تمامي كبك ها ماكيان شكل و داراي بدني نسبتا گردو فربه است . بال هاي كوتاه و گرد و دم كوتاه خرمايي رنگ دارد . به وسيله ي صورت بلوطي مايل به نارنجي كمرنگ و گردن و سينه ي خاكستري مشخص مي شود . پرنده ي نر علامتي نعلي شكل به رنگ بلوطي در پايين سينه دارد ( در پرنده ي ماده نيز اثري از اين اين علامت به چشم مي خورد ،در حاليكه سينه ي پرنده ي نابالغ رگه رگه است)، سطح پشتي راه رفتن قوز ميكند و به محض احساس خطر فورا چمباته مي زند . بعد در حالي كه سر خود را بالا مي گيرد و آماده ي پرواز است به سرعت مي دود . از جوجه ي قرقاول دم كوتاه تر و از بلدرچين بزرگتر و كمرنگتر است .

 

زیستگاه :كشتزار ها، چراگاه ها، زمين هاي باير و غيره . آشيانه اش را در نقاطي کاملا مخفي مانند پاي پرچين ها  ودر مزارع گندم و ذرت و امثال آن مي سازد .

 

پراكندگي : كم و بومي است .

دونمونه از کبک های اروپائی

  

[ شنبه چهاردهم مرداد 1385 ] [ 12:10 ] [ سعید قمریان ] [ ]
 

 

كشيم بزرگ

مشخصات : 47 سانتيمتر. از همه ي كشيم ها بزرگتر است . در فصل زادوولد با يک جفت كاكل بلند تيره رنگ و طره هاي بلوطي و سياه دور سر به آساني شناخته مي شود. ظاهرا بدون دم به نظر مي آيد و گردنش باريك است . شطح پشتي قهوه اي مايل به خاكستري و سطح شكمي سفيد اطلسی براق دارد . در زمستان طره و كاكل بلند را ندارد و سرش سفيد مي نمايد، با تارك تيره رنگ و نوار ابرويي سفيد. از ((كشيم گردن سرخ))به وسيله ي اندازه ي بزرگتر ،گردن باريك تر ، ابروي سفيد و منقار صورتي (نه زرد و سیاه) مشخص مي شود . پرنده ي نا بالغ داراي سر و گردن راه راه است و طره و كاكل ندارد . معمولا در ارتفاع كم پرواز مي كنندو سر و گردن خود را كمي پايين مي گيرد . در پرواز شاهپر هاي ثانويه سفيد و لكه ي بزرگ و سفيد((پيش بال)) كاملا واضح ديده مي شود . از نظر حركات نمايشي پرنده اي جالب و تماشايي است .

 

زيستگاه : درياچه ها،آبگير ها. زمستان ها در سواحل نيز ديده مي شود . معمولا در كنار آب و جايي كه تكيه گاه مناسبی از گياه داشته باشد آشيلنه مي سازد .

 

پراكندگي : زمستان خيلي زياد است . به تعداد نسبتا زيادي در ايران زادوولد مي كند .

 

 

 

[ چهارشنبه یازدهم مرداد 1385 ] [ 11:25 ] [ سعید قمریان ] [ ]

مرغابی كله سبز
مشخصات : 57سانتيمتر . پرنده ي نر سر سبز رنگ و براق ، طوق گردني باريك و سفيد، سينه بلوطي رنگ، سطح پشتي و شكمي خاكستري، دم سفيد با شاهپرهاي وسطي سياه و برگشته ، و منقاري زرد رنگ دارد . پرنده ي ماده قهوه اي لكه لكه است با منقار تقریباً قهوه اي كه اغلب در طرفين نارنجي رنگ مي باشد . آينه ي بالي در هردو جنس به رنگ بنفش و محدود به دو خط سفيد است كه در پرواز به خوبي ديده مي شود . پاهايش نارنجي است . پرنده ي نر در دوران تولك شبيه ماده ولي پررنگ تر است با آينه ي روشن تر ، تارك پررنگ تر ،سينه ي خرمايي و منقار زرد رنگ . تفاوت ماده ي (( كله سبز)) با با ماده ي(( اردك ارده اي)) در اندازه ي بزرگتر ،پروبال قهوه اي تر ،آينه ي بال بنفش رنگ و تيزي كمتر نوك بال است و بدن آن در حالت نشسته بيشتر در آب فرو مي رود . از فيلوش ماده با سر و منقار درشت ، گردن ضخيم تر ،خط سفيد در دو طرف آينه ي بالي ودم كوتاه تر و سفيد قابل تشخيص است ، و از ((نوك پهن )) ماده با اندازه ي بزرگتر ،منقار خيلي كوچكتر و گردن درازتر باز شناخته مي شود . پرواز كله سبز سريع و با بال زدن هاي كم دامنه همراه است و مي تواند يكباره از سطح آب برخيزد . پرنده است اجتماعي و گله هاي آن در پرواز شكل مشخصي ندارد .

زيستگاه : درياچه، بركه ،رودخانه ،تالاب ها. زمستان ها در سواحل پناه دار دريا و خورها ديده مي شوند . در بين گياهان نزديك آب و گاهي در سوراخ هاي زمين آشيانه مي سازد

پراكندگي : زمستان ها خيلي زياد است به تعداد كم در ايران زادوولد ميكند .

[ سه شنبه دهم مرداد 1385 ] [ 13:41 ] [ سعید قمریان ] [ ]
 

اسناپ کپ چیست ؟

اسناب کپ وسیله ای که جلوگیری میکند از شکستن سوزن اسلحه در مواقعی که سلاح خالی است .

هرگز در موقعی که  سوزن سلاحتان مسلح است و فشنگ در آن نیست سلاح را خالی نچکانید این عمل در دفعات کم  ممکن است  آسیبی به سوزن سلاح نرساند ولی در تکرارمکرر باعث شکستن سوزان خواهد شد که تعمیر آن احتمالا با صرف هزینه زیادو صرف وقت  امکان پذیر است . بهترین راه برای جلوگیری از شکستن سوزن سلاح استفاده از اسناپ کپ یا پوکه ای که چاشنی آن قبلا عمل کرده است می باشد این کار باعث می شود که سوزن بدون برخورد بامانع یک باره رها نشود و آسیب نبیند . فرق اسناپ کپ با پوکه از قبل استفاده شده در این است که اسناپ کپ شبه چاشنی دارد که در زیر آن یک فنر متحرک تعبیه شده که جلوگیری می کند از فشار آمدن به سوزن در مواقعی که سلاح را از مسلح بودن خارج می کنیم . خوشبختانه جدیدا چندین نوع آن شامل پلاستیکی و آلومینیومی و برنجی ساخت داخل و خارج در بازارایران نیز ارائه شده است  .

[ دوشنبه بیست و ششم تیر 1385 ] [ 13:41 ] [ سعید قمریان ] [ ]

پرندگان شکاری

 این شکارچیان روز از چنگالهای بلند و تیز خود برای ضربه زدن و حمله به طعمه و از منقار قلاب شکل برای پاره کردن غذا، قبل از بلعیدن آن استفاده می کنند. آنها چشمهای بسیار قویی دارند و می توانند طعمه خود را از فاصله خیلی دور ببینند و با آن تخمین بزنند.پرندگان شکاری عبارتنداز :عقابها، بازها و لاشخورها.

img/daneshnameh_up/0/07/Birds_balha1.jpg
img/daneshnameh_up/9/9e/Birds_balha2.jpg

بالها:

سرعت پرواز پرندگان شکاری آنها را در گرفتن شکار یاری می دهد.عقابها و بازها از بالهای پهن خود برای اوج گرفتن تا ارتفاعات بالا در آسمان برای جستجوی طعمه و بعد شیرجه به سمت پایین،استفاده میکنند. قوش از بالهای باریک شده خود برای شیرجه با سرعت زیاد به روی پرندگان دیگر استفاده می کند.
img/daneshnameh_up/2/28/Birds_changal.jpg
img/daneshnameh_up/d/d4/Birds_menghar1.jpg


چنگالها و منقارها:

پرندگان شکاری برای گرفتن طعمه از چنگالهایشان استفاده کرده و با همان وسیله آنها را به جای دیگر می برند و می خورد. روی قسمتهایی از پاهای آنها پرهست و عضلات قویی در پاهای آنها وجود دارد.همین امر باعث می شود در انگلستان آنها قدرت زیادی برای گرفتن طعمه وجود داشته باشد.از آنجایی که این پرندگان دندان ندارند، به جای آن، طعمه خود را با منقارشان پاره می کنند.

در میان تمام پرندگان، قوش تیز پر سریعترین پرنده است. هنگامی که به دنبال یک طعمه شیرجه می زند، سرعت او به 237 کیلومتر(148 مایل) در ساعت می رسد.
عقاب کله طاس آمریکایی می تواند وزنه ای 8/6 کیلو(15 پوندی) را در هوا حمل کند.

گونه‌ها:

درحدود 310 گونه از پرندگان شکاری یافت می شود. آنها در همه قاره ها به استثناء قطب جنوب یافت می شوند. 7 نمونه زیر دگرگونی و تنوع پرندگان شکارچی و لاشخور را نشان می دهند
[ دوشنبه بیست و ششم تیر 1385 ] [ 13:13 ] [ سعید قمریان ] [ ]
 

 

يك روش ساده و سنتي دباغي پوست

 

هرساله تعداد زيادي از پستانداران كوچك عمدا يا سهوا كشته ميشوند كه به دليل عدم  آشنايي اشخاص كه اينگونه نمونه ها را در اختيار دارند پوستشان از بين مي رود. دباغي پوست (آش دادن ) به طريق مدرن و آزمايشگاهي كه دردسترس همگان نمي باشد.درنتيجه يك روش ساده و سنتي به شرح ذيل توضيح داده مي شود . بعد از كندن پوست ابتدا آن را پهن نموده و به آن نمك ماليده و بگذاريد تا خنك شود و پس از سرد شدن آن را با آب سرد كه بهتر است از آب مقطر استفاده شود كاملا شستشو دهيد و آويزان كنيد تا خونا به آن خارج شود .

در داخل پنج ليتر آب گرم 4 فنجان سبوس گندم اضافه كرده و آن را به مدت 24 تا 36 ساعت در اطاق گرمي ( حدود35 تا 40 درجه سانتيگراد )  قرار دهيد تا عمل تخمير انجام پذيرد سپس مخلوط را تا نزديك جوشيدن حرارت داده و به آن دو فنجان زاج سفيد اضافه كنيد و بعد محلول را تا درجه آب شرب خنك كنيد .. پوست را در آن فرو كرده و به هم بزنيد . پوست در اين محلول بايد به مدت 48 ساعت بماند و بعد  تمامي مواد باقيمانده در پوست را از طريق شستشوي كامل خارج نماييد .

براي اين منظور پوست را درون سطل حاوي محلول آب و براكس ( براي هر 10 ليتر آب يك كيلو گرم براكس ) به مدت ده دقيقه به خوبي شستشو دهيد . آب پوست را به وسيله چلاند ن خارج ساخته بعد پوست رادر سطح كاملا صاف  پهن نموده به وسيله كاردك به روي سطح گوشتي كشيده تا آبهاي اضافي خارج گردد جهت حركت كاردك بايد از وسط پوست به طرف لبه ها باشد . سپس پوست را برروي تخته چوبي پهن نموده و گوشه هاي آن را كشيده و ميخ نمايد سپس لايه نازكي از روغن سم يا كرچك به روي آن بماليد و پوست را در جاي خنك و خشك و دور از حرارت و نور مستقيم آفتاب قرار داده تا تقريبا به حالت خشك در آيد . قبل از خشك شدن كامل پوست رامالش داده و بايد به طرفين بكشيد تا كاملا نرم شود . هر اندازه كه در اين قسمت وقت بيشتري صرف شود پوست از لطافت و نرمي بيشتري بر خوردار مي گردد.

 

 

[ دوشنبه بیست و ششم تیر 1385 ] [ 11:43 ] [ سعید قمریان ] [ ]

 این نوع شکار دورازشکارچی گر یست 

 

[ دوشنبه نوزدهم تیر 1385 ] [ 12:12 ] [ سعید قمریان ] [ ]
شكار بلدرچين  

بلدرچين = (اُوشوم) يا (بدبده) پرنده اي كوچك شبيه كبك است طول بدنش 17 سانتيمتر است در چراگاههاي ناهموار و كشتزارهاي غلات و بين علفهاي انبوه و مزارع برنج ديده مي شود . در فصل زاد و لد كمتر مي توان آنرا از محل اختفايش وادار به پرواز كرد اين پرنده در زمينهاي كم ارتفاع سراسر ايران زندگي و زاد و ولد مي كند بخاطر آواز خاص و زيبايي اش در قفس هم نگهداري مي شود در دو دهه اخير مزارع پرورش اين پرنده در ايران بخصوص يزد و اردكان احداث شده است و گوشت و تخم آن در بازار ايران بفروش مي رسد اين پرنده بخاطر مصونيت فوق العاده بالايش در مقابل بيماري ها و نيز ارزش غذايي تخم آن كه چهار برابر تخم مرغ معمولي است داراي ارزش پرورشي اقتصادي است .

بري زنده گيري پرنده دو شيوه وجود دارد يك دستبرد به لانه و اسير كردن جوجه هاي پرنده و نگهداري در قفس سهولت كار در اين است كه بلدرچين روي زمين لانه مي سازد دو استفاده از (لارَدام)

(لار) در زبان گيلكي بمعناي توخالي مي باشد ، (لار) به ناو چوبي كه براي تهيه دوشاب از آن براي له كردن خرماي وحشي (اربا) نيز گفته مي شود از (لار) براي له كردن انگور براي تهيه (خَمَس) و نيز له كردن گوجه فرنگي براي تهيه رب گوجه فرنگي هم استفاده مي شود لار از تنه درختي تهيه مي شود كه داخل آنرا خالي مي كنند و عرض معادل 50 تا 70 سانتيمتر و طولي تا 5/2 متر دارد و بشكل مكعب مستطيل است . نوع درخت يا توسكاست يا كوچي .

(لار تُورب) به ترب پوك مي گويند .(لار كلّه) = به آدم بي عقل گفته مي شود .

و اما (لار دام) چوب بلندي است به ضخامت 3 تا 5 سانتيمتر و طول 5/1 تا 3 متر بنام دسته در انتهاي اين چوب دو شاخه چوبي به ضخامت 5/1 تا 3 سانتيمتر و به طول 5/1 تا 5/2 متر قرار دارد دسته و دوشاخه گاه يك تكه از شاخه يك درخت و يا يك اصله درخت مي باشند گاه نيز دو تكه است يعني دو شاخه به دسته ميخ شده است و گاه نيز دسته و دو شاخه بخاطر سبكي از نوعي ني توخالي بنام ازالوله (ني ازاد) و يا نوعي ني توپر كه در سياهكل بدان چايي لوله مي گويند چايي لوله   يا بامبو ساخته مي شود كل مساحت دو شاخه را توري نازك و يك تخته پوشانده است از (لار دام) براي شكار پرنده و ماهي استفاده مي كنند در حالت استفاده براي صيد ماهي نامي ديگر دارد بنام (شمشا) يا (كالُو) تور (لاردام) در گذشته هاي دور از نوع كنفي و يا نخي بوده است در حال حاضر نايلوني است .

دسته (لار دام) در دستهاي شكارچي قرار دارد كه با فرود سريع آن روي پرنده در هوا يا زمين يا روي آب آنرا شكار مي كند . براي شكار بلدرچين داشتن سگ شكاري الزامي است منطقه اي كه بلدرچين در آن زندگي مي كند براحتي با شنيده شدن آواز پرنده نر مشخص مي شود . در شكار با تفنگ در مسير خلاف جهت باد سگ جلوتر از شكارچي زمين را بو مي كشد به محض اينكه به نزديكي پرنده مي رسد مي ايستد و دم تكان مي دهد اين تكان دم به شكارچي آماده‌باش مي‌دهد . سگ به جستجو ادامه مي‌دهد بلدرچين در صورت احساس خطر ابتدا پنهان مي‌شود در صورتيكه خطر جدي و واقعي باشد از لابلاي بوته‌ها در آمده و پرواز مي‌كند و شليك تفنگ شكارچي آخرين پرواز زندگي اش را بپايان ميرساند. در شكار با (لار دام) نيز سگ نقش اصلي دارد در اينجا سگ دو سه قدم جلوتر از شكارچي هاي مسلح به (لار دام) حركت مي كند با پريدن بلدرچين (لار دام) توسط شكارچي ها فرود مي آيد و او را در هوا يا زمين اسير مي كند و اما شيوه مخصوصي كه نگارنده آنرا در دهه پنجاه درروستاهاي شيلسر و سياوزان و سياه خاله سر از توابع بندر انزلي در ميان مزارع درو شده برنج آن روستاها ديده است در اينجا نيزكاشف و عامل فرار وپرواز پرنده سگ شكاري است ولي عامل اصلي صيد نه تفنگ است و نه (لار دام) بلكه وسيله مخصوصي است بنام (چُوپَرَه) = پرة چوبي

(چُوپَرَه) دو تكه تخته به ضخامت يك سانتيمتر و پهناي 3 تا 5 سانتيمتر و طول 60 تا 100 سانتيمتر است اين تكه چوب مثل صليب بهم ميخ شده اند عملكرد اين وسيله همانند بومرنگ سرخپوستان قاره آمريكاست يعني اگر به شكل خاصي و در زواياي مشخصي پرتاب شود پس از طي مسير به نقطه پرتاب برمي گردد وليدر شكار بلدرچين اين خاصيت برگشت پذيري مدنظر نيست بلكه چهار شاخه بودن وسيله امكان اصابت به هدف متحرك را زيادتر مي كند شكارچي ها همراه سگ كه در چند قدمي آنان حركت مي كند در جهت خلاف باد روي مرزهاي شاليزار حركت مي كنند و سگ با بو كشيدن و احساس نزديك شدن به آن دم تكان مي دهند شكارچي ها كه معمولاً چند نفرند آماده پرتاب پره چوبي مي شوند به محض برخاستن پرنده پره هاي چوبي بسويش پرتاب مي شوند و به او اصابت مي كنند گاه شكارچيان براي جلب پرنده صداي نر ي ماده اش را تقليد مي كنند و يا وسيله اي شبيه در بازار وجود دارد كه صداي پرنده نر يا ماده با دميدن بر آن توليد مي شود تقليد صداي پرنده جنس مخالف را به شكارچي نزديك مي كند

[ سه شنبه سیزدهم تیر 1385 ] [ 12:59 ] [ سعید قمریان ] [ ]

چندنمونه تاکسیدرمی شده بسیار زیبا

 

[ سه شنبه سیزدهم تیر 1385 ] [ 12:51 ] [ سعید قمریان ] [ ]
واقعا سیستم عجیب و استثنائی دارد دولول ولی  با خروجی یک لول

[ دوشنبه دوازدهم تیر 1385 ] [ 13:20 ] [ سعید قمریان ] [ ]

لكنده گيري

در شكار پرندگان آبزي با تفنگ گاهي اوقات ديده مي شود كه پرندگان با اصالت ساچمه‌هاي تفنگ كاملاً از پا درنمي‌آيند و خسته جان از قتل‌گاه مي‌گريزند و در مسافتي دورتر برآب فرود مي‌آيند ، پرنده زخمي داراي قدرت پرواز چنداني نيست وبه اصطلاح (لكنده) = بيمار است .

در پهنه مرداب انزلي گروهي از صيادان كه قدرت خريد تفنگ را ندارند پاروزنان يا با قايق موتوري به دنبال همين نوع پرندگان بيمار پهنه مرداب را مي كارند و با نزديك شدن به هر پرنده تك افتاده‌اي به تعقيب آن مي پردازند و يا به دسته‌هاي بزرگ پرندگان نشسته‌برسطح‌آب‌نزديك‌مي‌شدند‌و‌آنان‌‌رابرمي‌خيزانند ، پرنده‌‌هاي باقيمانده پس از اين فرار همگاني مظنون به (لكنده) بودن هستند با نزديك شدن به پرنده مظنون گاه پرنده تا مسافت كوتاهي را پرواز مي كند و فرود مي‌‌‌آيد و يا به دليل شدت جراحت قدرت پرواز ندارد و فقط غوطه مي خورد ، وقتي (لكنده) بودن پرنده با علايم فوق مشخص شد . صيادان كه گاه تا دو قايق هم دارند به تعقيب پرنده مي پردازند غوطه خوردن‌هاي متوالي پرنده باعث خستگي مفروطش مي‌شود اين تعقيب مرگبار گاه تا چند ساعت هم طول‌مي‌كشدكم‌كم فواصل غوطه‌خوردنها كم‌مي‌شودوصيادان بااستفاده‌از(رازين سنگ) = سنگ انداز و يا تفنگ بادي و اكثر اوقات با پارو پرنده بيمارراموردهدف قرار مي‌دهند .

قبل از دهه پنجاه كه عرصه مرداب كمتر در معرض يورش قايق‌هاي موتوري بود (لكنده گيري) خود شغلي مستقل محسوب مي شد ولي پي‌‌‌‌‌‌‌‌از آن قايق‌هاي موتوري با شكارچيان مجهز به تفنگ ديگر فرصتي براي ترميم جراحت پرنده مجروح باقي نمي‌گذلرد به همين دليل امروزه در گستره مرداي انزلي به ندرت مي‌توان به قايق و صياد (لكنده گير) برخورد كرد
[ دوشنبه دوازدهم تیر 1385 ] [ 13:12 ] [ سعید قمریان ] [ ]

دیدنش ارزش دارد

 

 

 

[ یکشنبه یازدهم تیر 1385 ] [ 8:54 ] [ سعید قمریان ] [ ]
 روباه معمولي  روباه هابه رنگهای گوناگونی از سرخ پریده تا طلائی تا قهوه‌ای شدید می‌‌باشد. برخی از روباهان موی سیاه خالص دارند. روباه سرخ ممکن است آنرا روباه نقره‌ای گفت. خطوط پوشش سرخ با خطوط سیاه روی پشت وشانه اش داردو به هرصورت روباه را از پشت گوش های سیاه و سر دم سفید میتوان تشخیص داد.  شکارچیان گاهی روباهان را برای پوست پرمو ونرمشان بدام می‌‌اندازند. ودر بعضی نقاط دنیاگوشتش را نیز می‌‌خورند.   روباه خاکستری تقریبا درمیان صخرها وبرگهای سایه دار جنگلها ظاهر می‌شود. یا به رنگ محیط‌ها ونواحی دیگر در می‌‌آید. روباهائی که در بیابانها بسر می‌‌برند موهای پاهایش حرکت را برای روباه آسان می‌‌کند. گوشهای روباه بیابانی خیلی بزرگ است تا صداهای خفیف شکارچیان یا دشمن خودرا میان شن‌ها بشنود. روباه سرخ در جنگلها وکشتزارها زندگی می‌‌کند. جنگلها جای خوب وامنی برای لانه سازی روباها است. در کشتزارها، روباهان خرگوش، موش، وپرندگان را شکار می‌‌کند. روباه نیز در بعضی اوقات به مرغ‌های خانه‌ای برای جوجه وتخم می‌‌تازد. در تابستان در بعضی اوقات به مزارع نیز حمله می‌‌کند. گوجه وآلو نیز می‌‌خورند. بیشتر روباهان به تنهائی شکار و با یک دیگر هنگام پرورش توله‌های خود زندگی می‌‌کنند. اما برخی از روباهان بصورت گله‌ای وگروهی در طول سال زندگی می‌‌نمایند. هرچند برخی از روباهان برای خود زمین را برای لانه خود می‌‌کنند. روباهان دیگر ممکن است از لانه‌های آماده جانوران دیگر سود جویند یا ممکن است زیر بوته‌ها یا در شکاف درخت ‌های کهن سال بسر ببرند. روباهان بیابانی شبکه هائی از تونل‌ها زیر شن‌ها می‌‌کنند. لانه آنها حتی در گرمترین هوا خنک باقی می‌‌ماند. سالی یک بار روباه ماده دو تا دوازده توله می‌‌ زاید. مادر از توله در حدود دوماه پرستاری می‌‌کند.   پدر نیز کمک به نگهداری توله‌ها می‌‌نماید. در حالیکه توله‌ها هنوز خیلی کوچک هستند روباه نر لانه را ترک می‌‌گوید وشکار را برای مادر به لانه می‌‌آورد. کمی بعد پدر ومادر هردو برای تغذیه توله‌ها به شکار می‌‌روند. توله‌های روباه بازیگوش هستند.  توله‌ای روی توله دیگر می‌‌پرد وبازی‌های شیطنت آمیز می‌‌کنند. برای تمرین شکار نیز پدر ومادر شکار هائی به لانه می‌‌آورند. چون توله روباه شش ماهه شد لانه را برای جستجوی خوراک ترک می‌‌گویند.

         

 

 

[ یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1385 ] [ 8:15 ] [ سعید قمریان ] [ ]

                            كبوتر چاهي

مشخصات:32سانتيمتر. دو نوار پهن سياه روي شاهپر ثانوي ، سفيدي سطح زيرين بال مشخص است .دمش يك نوارانتهايي سياه رنگ دارد . پرو بال اين پرنده خاكستري مايل به آبي و در ناحيه پشت كمرنگ تر است . در طرفين گردن جلاي سبز و بنفش دارد . پروازش سريع و معمولا" در ارتفاع كم پرواز مي كنند.

زيستگاه : معمولا"در كنار صخره هاي مشرف به دريا و پرتگاه هاي كوهستان ديده مي شود . آشيانه ي خود را در شكاف غار ها مي سازد . اهلي آن در مزارع و هنگامي كه ته خرمنها مي مانند زياد است .

پراكندگي : بومي و زياد است.

 

                                                             

[ دوشنبه بیست و نهم اسفند 1384 ] [ 14:43 ] [ سعید قمریان ] [ ]

                                        سياه خروس

مشخصات: 40تا48سانتيمتر. پرنده ي نربه طور كلي سياه است با جلاي آبي روي گردن وجبه. پرهاي زير بغل و پوش پرهاي زير دمش سفيد و در پرواز كاملا"مشخص است. شاهپرهاي كنار دمش دراز و به طرز زيبايي به سمت پايين پيچ خورده است. پرنده ي ماده پرو بالي به رنگ خرمايي با راهراههاي سياه فراوان دارد و دمش شكل دم نر نيست . پروازش سريع،مستقيم و توامبا بال زدن هاي قوي است.

زيستگاه:بوته زارها و علفزارهاي كوهستاني بالاتر از حد رويش درخت.در زمستان به جنگلهاي نقاط كم ارتفاع كوچ مي كنند . روي زمين و در زير بوته هاي كوتاه يا در پاي صخره ها لانه مي سازد .

پراكندگي : بومي منطقه ي خاص و بسيار محدودي از شمال آذربايجان است

 

[ یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1384 ] [ 20:38 ] [ سعید قمریان ] [ ]

كوكر شكم سياه (سيه سينه)

مشخصات : 34سانتيمتر. نشانه ي تشخيص پرنده ي نر عبارتست از سر خاكستري مايل به نخودي ،سطح پشتي تقريبا"خاكستري با خال هاي نارنجي ، پوش پرهاي بال و شاهپرهاي ثانوي نارنجي رنگ ،گلوي بلوطي با لكه هاي سياه در قسمت پايين گلو و سينه ي خاكستري مايل به صورتي با طوق سياه سينه اي . پرنده ي ماده خاكي رنگ است ودر روي سر و سطح پشتي خال هاي فراوان دارد . گلويش زرد رنگ مي باشد و سينه ي اخرايي رنگ آن پر از خالهاي سياه است كه در قسمت پايين به يك طوق سياه ختم ميشود .

زيستگاه : در مناطق نيمه بياباني و زمين هاي ناهموار سنگلاخ ديه مي شود . روي زمين لانه مي سازد

پراكندگي :بومي و فراوان است.

 

 

[ جمعه بیست و ششم اسفند 1384 ] [ 12:1 ] [ سعید قمریان ] [ ]

تيهو

مشخصات: 23تا25سانتيمتر. بك ماكيان كوچك كه ظاهرا" شبيه كبك كوچكي به نظر مي آيد. پرنده ي نرسطح پشتي قهوه اي مايل به خاكي با خطوط ريز موج دار خاكستري دارد . سطح شكمييش به طور كلي قهوه اي مايل به صورتي كمرنگ است و پهلوها در حدود شش نوار خيلي پهن به رنگ دارچيني پررنگ و سفيد دارد . تاركش قهوه اي مايل به خاكي وگلو و جلو گردنش خاكستري است . نوار چشمي پهن و سفيدي داردكه در حد بالا و پايين آن خط سياهي ديده ميشود . پرهاي كناري دمش خرمائي رنگ است . تفتوت پرنده ي نر با ماده اين است كه طرح مشخص سياه و سفيد صورت و پهلوها را ندارد. رفتارش شبيه كبك است و هنگام احساس خطر به جاي پريدن ، مي دود.

زيستگاه: مناطق بياباني و نيمه بياباني. تپه ماهور هاي سنگي و كم ارتفاع. ساحل رودخانه ها و جويبارهاي مناطق خشك و زمينهاي سنگلاخ را ترجيح ميدهد. روي زمين آشيانه مي سازد .

پراكندگي : بومي و فراوان است

 

 

[ جمعه بیست و ششم اسفند 1384 ] [ 12:1 ] [ سعید قمریان ] [ ]

ابيا

مشخصات : 34سانتيمتر . پرنده اي جنگلي و تك زي كه به علت همرنگي با محيط بيشه زار و حاشيه ي جنگلي و كم حركتي پرنده تشخيص آن مشكل است . نشانه ي آن از (پاشلك معمولي ) عبارتست از اندازه ي بزرگتر ، جثه ي بزرگتر ، منقار كلفت تر ، بال هاي گرد تر ، سطح شكمي نخودي با راهراه هاي عرضي ظريف ، و نوارهاي عرضي سياه روي گردن و پس سر . روز را در استتار كامل به سر ميبرد و در صورت پرواز با صداي صفير مانندي از زمين بر ميخيزد وبالا فاصله فرود مي آيد . پروازش معمولا" سريع . مارپيچي است. معمولا"در نور كم يعني صبح خيلي زود يا غروب فعاليت ميكند .

زيستگاه: مناطق پر درخت به وي‍‍ژه اگر مرطوب . پر از گل و گياه باشد.

پراكندگي : به   تعداد فراوان زمستان را در شمال ايران به خصوص زمبن هاي پست ناحيه ي درياي خزر مي گذرانند. گاهي به سمت جنوب تا خوزستان ،فارس و بلوچستان ديده مي شود .   

 

                  

[ جمعه بیست و ششم اسفند 1384 ] [ 11:54 ] [ سعید قمریان ] [ ]
ميخواهم يكي از بهترين  تعميركاران و تزئين كاران سلاح هاي شكاري و لوازم متعلقه مربوطه در ميهن عزيزمان ايران را به شما معرفي كنم   ايشان با داشتن دانش فني روز و با پشتيباني بيش از نيم قرن درس هاي و تجربيات استاد مرحوم جناب آقاي رضا تبرائي اقدام به ارتقاء ،تعمير، و تزئين وسايل شكاردرمشهد مقدس  مي نمايند .

اين هم آدرس آقاي تبرائي  :

مشهد - خيابان مطهري جنوبي بين كاشف و كفاش  ( شكار و طبيعت )تلفن :۷۲۹۸۳۰۹ ۰۵۱۱

كارت ويزيت

 

[ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1384 ] [ 9:57 ] [ سعید قمریان ] [ ]

همه چيز درباره کبک

 

 

 

پراکندگي:

 

14 گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغارستان , آسياي صغير تا منچوري چين گسترده است. کبک در آمريکاي شمالي, هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده است.


زيستگاه طبيعي:

 

کبک را مي توان در دامنه ها, کوه ها و صخره ها يافت.

 

مشخصات ظاهري:

 

وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم

نرها (با وزن 510 تا 800 گرم) کمي از ماده ها (با وزن 450 تا 680 گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. ترکيب پرها در هر دو جنس نر و ماده يکسان است. رنگ اين پرنده قهوه اي مايل به خاکستري در بالا و زرد کمرنگ در قسمت شکم است. يک خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز شده و پس از عبور از چشمها و گردن, در قسمت بالاي سينه تمام مي شود و سر و سينه خاکستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا مي کند. پهلوي پرنده با ترکيبي از رنگ سياه و شاه بلوطي متمايل به سفيد پوشانده شده  و پرهاي انتهايي بال, به رنگ شاه بلوطي هستند. نوک, لبه پلکها, ساق و پاهاي کبک به رنگ صورتي تا قرمز سير هستند. اگرچه هر دو جنس نر و ماده ممکن است داراي يک سيخک کوچک در قوزک پا باشند, ولي اين معمولا از مشخصات جنس نر است. کبک هاي نابالغ کوچکتر هستند و به رنگ قهوه اي و خاکستري هستند. در زيستگاه طبيعي اين پرنده, رنگ آن بسته به موقعيت جغرافيايي منطقه متغير است. رنگ پرندگان مناطق خشک تر, بيشتر متمايل به خاکستري و سفيد است.

 

توليد مثل:

جوجه های کبک

 

فواصل توليد مثل: کبک ها بسته به شرايط محيطي, يک مرتبه در سال توليد مثل مي کنند.

فصل توليد مثل: از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممکن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق سردسير ادامه يابد.

تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد

مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها: 24 روز به طور متوسط

کبک ها تک همسر هستند. نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با کج کردن سر و باز کردن بالها و نمايش آنها در اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مي کنند. هنگام خشکسالي و کمبود غذا, عمل توليد مثل ممکن است محدود به چند پرنده شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي کنند.

 آشيانه کبک از ساقه هاي ساده که گاهي با پر و خاشاک پوشانده مي شود,  در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و خاشاک, تشکيل مي گردد. يافتن آشيانه کبک ها مشکل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند.  تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است. دوره خوابيدن روي تخم ها معمولا 24 روز است و اين عمل معمولا وظيفه ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد, جوجه ها از تخم بيرون مي آيند که بستگي به موفقيت تخم اول دارد. جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم, باهوش و توانا هستند و مي توانند پس از چند هفته, پرواز کنند. پس از گذشت 12 هفته, جوجه ها بالغ مي شوند. نرها معمولا تا زمان پرورش جوجه ها با خانواده مي مانند, اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده, خانواده را ترک و به نرهاي ديگر ملحق مي شوند. هنوز زمان زيادي تا شناختن کامل عادات توليد مثل کبک ها مانده است.

مادر و شايد هم پدر, از جوجه ها مراقبت مي کنند تا آنها مستقل گردند.

 

رفتار:

 

کبک ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمي کنند و جابجايي هاي فصلي آنها فقط در ارتفاع است. پرواز کبک معمولا در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافتهاي کوتاه و در سراشيبي محدود است. هنگام عبور از ناهمواريهاي سطح زمين, کبکها بر روي پاهاي خود جست مي کنند و ترجيح مي دهند بدوند تا پرواز کنند. گروه اجتماعي اوليه از يک دسته کبک شامل تعداد گوناگوني از بالغ ها و جوجه هايشان تشکيل مي شود و بزرگترين گروه ها را مي توان در چشمه ها ديد. گروههاي بزرگتر در زمستان تشکيل مي شوند. کبک ها در هنگام شب را زير بوته ها و يا داخل صخره ها به سر مي برند. نرها به طور فعال از قلمرو خود دفاع مي کنند.

 

ارتباط و قوه ادراک:

 

کبک در حالتهاي گوناگون, از صداهاي مختلف استفاده مي کند که به سه دسته تقسيم مي شوند: هشداري, جنگي و جنسي. بيشترين صدايي که از کبک شنيده مي شود با آواي chuck, chuck ,… است که از هر دو جنس نر و ماده بر مي آيد که به تدريج به آواي chukar, chukar ,… تبديل ميگردد و از فواصل دور قابل شنيدن است. از اين رو نام کبک را Chukar Partridge گذاشته اند.

 

عادات غذايي:

 

کبک معمولا از گياهان شامل علفها و دانه هاي آنها, برگ گياهان و ميوه بوته ها بر اساس فراواني و دسترسي فصلي تغذيه مي کنند.

غذاهاي جانوري: حشرات

غذاهاي گياهي: گيلهان سبز, برگها, دانه ها, حبوبات و ميوه ها

 

اهميت منفي اقتصادي براي انسان:

 

کبک به پراکندگي و رشد علفهاي هرزه کمک مي کند. همچنين کبک مستعد ابتلا به بيماري هاي مرغي بوده و در مزارع پرورش اين پرنده, مي تواند آن را به انسان منقل کند.

 

اهميت مثبت اقتصادي براي انسان:

 

کبک Chukar اولين پرنده اي قابل شکار است که در سال 1893 به آمريکاي شمالي وارد شده و براي آژانس هاي شکار در اين منطقه ايجاد درآمد کرده است. دشواري شکار اين پرنده و وجود آن در دامنه ها و مناطق دوردست, شکار اين پرنده را براي شکارچيان جذاب مي کند. گوشت کبک نيز از طعم بسيار خوشمزه اي برخوردار است.

 

وضعيت بقا:

 

نسل کبک ها به صورت جهاني در معرض خطر نيست. در اکثر مناطق, جمعيت آنها ثابت بوده يا در حال افزايش است. با وجو اين, با از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي و شکار بيش از حد, ممکن است بر جمعيت آنها موثر باشد. همچنين انتقال بيماري از مرغ هاي خانگي و يا بوقلمون ها, مي تواند بر جمعيت آنها اثر گذارد.

 

رفتار کبک ها

دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي  نويسنده ی صاحب نام معاصر در مقاله ای که اصلا مربوط به زيست شناسی نيست، مطلب جالبی درباره ی رفتار کبک نوشته است. او از جمله نوشته است که: "...كبك يك هواشناس دقيق است و ضمناً قانون تنظيم خانواده را هم مراعات مي كند، بدين معني كه در سال هاي خشكسالي و كم باران، تخم مي گذارد ولي از روي تخم برمي خيزد _ و طبعاً تخم ها فاسد مي شوند. زيرا مي داند كه جوجه ها در بهار خشك آن سال بدون دانه خواهند ماند، - بچه ناوردن، به از شش ماهه افكندن جنين..."
اگر اين مطلب را به صورت سوال دربياوريم، حتما سوالی خوب و تفسيری از آب در می آيد. از آن سوال ها که عمق يادگيری را اندازه می گيرند.

 

کبک- مظهر طبیعت ایران

صدای کبک


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و چهارم دی 1384 ] [ 13:45 ] [ سعید قمریان ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

چت باکس


امکانات وب

جاوا اسكریپت

فروش بک لینک طراحی سایت